Skip to main content

FÓGRAÍOCHT TRÍ GHAEILGE

PUBLIC SECTOR COMPLIANCE –
ADVERTISING IN IRISH

Ár gCuid Oibre/What We Do

Cuidíonn muid leis an earnáil phoiblí chun a gcuid dualgais i leith fógraíocht trí Ghaeilge, de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, a chomhlíonadh.

We provide assistance to the Irish public sector to meet their obligations with regard to regulation 10.1A of the Official Languages Act relating to advertising.

AN MODH OIBRE
HOW IT WORKS

Compliance: We’ll help you to measure compliance with current regulations (20% of all ads placed by a public body must be placed as Gaeilge and 5% of your overall advertising budget must be spent on Irish Language media). 

Comhlíonadh:  Cabhróidh muid libh na rialacháin reatha a chomhlíonadh (ní mór 20% de na fógraí go léir a chuireann comhlacht poiblí amach a bheith i nGaeilge agus  5% de do bhuiséad fógraíochta iomlán a bheith caite ar na meáin Ghaeilge).

Advice: We will advise you on which ads need are best suited to being placed in the Irish Language media and your options in this regard.

Comhairle: Tabharfaimid comhairle duit faoi na fógraí is fearr a oireann do na meáin Ghaeilge agus faoi na roghanna atá agat ina leith seo.

Support: We support public bodies with placement assistance, as well as design and translation.  We also provide on-demand status reports that can be presented as evidence of regulatory compliance.

Tacaíocht: Tugann muid cúnamh d’eagrais phoiblí chun na fógraí cuí a chur sna meáin Ghaeilge, chun fógraí na meáin Ghaeilge a aistriú agus a dhearadh.  Maraon leis seo, cuireann muid tuarascálacha stádais ar fáil pé uair go dteastaíonn siad. 

Ceisteanna – Questions?


Do I have to place 20% of all my ads as Gaeilge?

Yes, all public bodies will now have to place a minimum of 20% of all advertising as Gaeilge.

Do we have to spend 5% of our advertising budget as Gaeilge?

If you are a public body, then 5% of your overall advertising budget will have to be spent on Irish Language media – this is media that has 50% or more content as Gaeilge.

Who will be checking our compliance?

The office of the Coimisinéir Teanga will be empowered to monitor compliance with section 10.1A of the Official Languages Act – as applies to Advertising.

What’s the best way to comply?

MeasMedia have prepared a compliance interface and we assist public bodies with the ongoing compliance of the Acht Teanga, as relates to advertising.

Fógraí


  • Oideachas

    Tugann MeasMedia aire d’fhógraí Oideachais Triú Léibhéal – chun a chinntiú go bhfuil siad á léiriú mar is cuí sna meáin Ghaeilge.

  • Rannóga Stát

    Déanann MeasMedia monatóireacht agus comhairliúchán do Rannóga Stát chun a chinntiú go bhfuil fógraí le feiceáil go soiléar sna meáin Ghaeilge.

  • Comhairlí Poiblí

    Cuireann MeasMedia seirbhísí comhairliúcháin fógraíochta ar fáil do Chomhairlí Condae agus Cathracha.